Моля попълнете и декларация за предоставяне на лични данни. Жалбата ще бъде разгледане само при попълнена и подписана декларация.