ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД ЗА ПЕРИОДА 16.10.2020 г. – 31.12.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 г. – 28.02.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД ЗА ПЕРИОДА 01.03.2021 г. – 30.04.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД ЗА ПЕРИОДА 01.05.2021 г. – 30.06.2021 г. 30.06.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 г. – 31.08.2021 г.

Отчет на обществените посредници за периода 01.09.2021 г. - 31.10.2021 г

Отчет на обществените посредници за периода 01.11.2021 г. - 31.12.2021 г

Отчет за дейността на ОП за периода 01.01.2022 г. - 28.02.2022 г.

Отчет за дейността на обществените посредници за периода 01.03.2022 г. - 30.04.2022 г